Cheongryrong: De Blauwe Draak: Eer, Inzet en Roem De Orde van de Blauwe Draak

Welkom op de website van onze Orde*. OBD'02 stelt het zich als doel sportief gedrag binnen en buiten Moresgenooschap Ius Sanctus, in de breedste zin des woords, te constateren en te evalueren.

De publicatie "De Blauwe Draak" is daartoe in het leven geroepen. Zo kan waardering toegekend worden aan iemand die zich - in wat voor opzicht dan ook - sportief gedraagt. Onsportief gedrag en té sportief gedrag worden daarentegen via dit medium flink bekritiseerd.

Daarnaast brengt de uitgave nuttige en vermakelijke informatie over en aan Moresgenootschapsleden en geïnteresseerden, met speciale aandacht voor het jaarlijks terugkerende fenomeen "De Natte Droom".

Namens ODB'02,
Bondskanselier H.J. KlinkertBondskanselier R.P. Stam

"De Blauwe Draak" wordt uitgegeven onder auspiciën van de Koninklijke en Moreswaardige Sporten Bond (KMSB).

© 2003 MIS