Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Cantus Home - Voorwoord - Geschiedenis - Kist der Verschrikkingen

Voorwoord van de Praeses der Canti-gerelateerde commissies:

Lectori salutem!
Van de vele activiteiten die een genootschap als het Moresgenootschap Ius Sanctus kan ontplooien past er geen zo goed bij de intrinsieke eigenschappen van het genootschap als de Cantus. De Cantus, waar bier, welsprekendheid en geza(n)g de hoofdrol hebben, is de culminatie van hetgeen de Leeden van het Moresgenootschap Ius Sanctus tot kunst hebben weten te verheffen:

Het gelijktijdig handhaven en overtreden van regels

Daarmee geeft het visitekaartje van het genootschap, de Cantus, precies weer waar het de Daames en Heeren van Mores om gaat. GeÔmporteerd uit BelgiŽ, en aangepast aan de bijzondere smaak van het Genootschap, is de Cantus een vast onderdeel geworden van het verenigingsleven voor zowel het Genootschap zelf als ook de Algemene Studentenvereniging Taste.
Van alle ervaring, alle ooit gezongen liederen, en alle heuglijke 'straffen' en Straffen, staat echter maar bitter weinig op papier. En zo hoort het ook!
De ongeschreven regels van het Genootschap voldoen immers. Gelukkig is er wel een methode om niettemin gebrekkige kennisoverdracht te voorkomen, ook zonder daarvoor iets aan het papier toe te vertrouwen: virtuele documenten.
Het is om die reden dat u de Codex hier op het wereldwijde web aantreft. En dat er in het voorjaar van 2001 wellicht een kloeke Codex in druk het licht zal zien, dat is slechts toeval, en heeft met het hier bijeengebrachte uit de aard der zaak geheel niets van doen.

Hoogachtend,

A.A. Zijlstra,
Praeses ad mortem van de Commissie van Permanente Bijstand aan de Cantussenaat,
Praeses ad mortem van de Commissie ter Instelling van de Cantussenaat


Cantus Home - Voorwoord - Geschiedenis - Kist der Verschrikkingen