Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Het Kapittel

Eereteekenen en meer Met ingang van 1 juli van het jaar 2000 kent het Moresgenootschap Ius Sanctus een decoratiestelsel. Het decoratiestelsel is ingericht en wordt in stand gehouden door de Grootmeesters der Orden verbonden aan het Kapittel der Orden en Eereteekenen van Moresgenootschap Ius Sanctus.

Commissies

De Zevende Kaemer der V.O.C. Sinds de oprichting van Moresgenootschap Ius Sanctus zijn haar leden niet gespeend van enige aandrang om zichzelf en haar omgeving te cultiveren. In de formele structuur heeft dit zich geopenbaard door het oprichten van talloze commissies. Deze commissies zetten zich in op terreinen van belangenbehartiging, organisatie, 'checks and balances', vooruitgang, normbesef en kwaliteitsverbetering. Bij het zien van de lijst van actieve commissies is er nog altijd geen enkele waarvan het nut direct duidelijk is.