Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Het Kapittel der Orden en Eereteekenen

Met ingang van 1 juli van het jaar 2000 kent het Moresgenootschap Ius Sanctus een decoratiestelsel. Het decoratiestelsel is ingericht en wordt in stand gehouden door de Grootmeesters der Orden verbonden aan het Kapittel der Orden en Eereteekenen van Moresgenootschap Ius Sanctus.
Het Kapittel der Orden en Eereteekenen verstaat zichzelf als commissie van het Moresgenootschap Ius Sanctus cf. Artikel XIX van het Algemeen Reeglement dezer. Het Kapittel der Orden en Eereteekenen heeft ten doel het instellen van Orden en het doen uitreiken van de bijbehorende eereversierselen aan hen die daarvoor geschikt zijn bevonden. (zie ook de Reeglementen van het Kapittel der Orden en Eereteekenen van Moresgenootschap Ius Sanctus)
De huidige Leeden van het Kapittel zijn:

Dhr. H.H. Wijnia
Dhr. A.A. Zijlstra
Dhr. M. Spit
Dhr. A.H.F.M. Eikhout
Dhr. J. Vasters
Dhr. D.C. de Vries
Dhr. P. den Braber
Dhr. B.R.M. van Buul
Dhr. W. van Aken
Leeden van het Kapittel der Orden en Eeretekenen dragen de titel Grootmeester.
Groepsfoto van de Grootmeesters
Vlnr: de Grootmeesters Spit, De Vries, Eikhout, Vasters, Wijnia, Den Braber en Zijlstra

(Volg de hyperlinks van de Orden voor informatie over deze Orden, en het Reeglement van Instelling.)
In een egalitair genootschap als Moresgenootschap Ius Sanctus is uit de aard der zaak ruime belangstelling voor een "ranking" van gedecoreerden.

Nieuwe Orden instellen:

Uiteraard is het mogelijk dat nieuwe Orden worden ingesteld. U kunt als Lid van het Moresgenootschap Ius Sanctus (zie ook het reeglement) hiertoe ook zelf een voorstel indienen. Bij instelling van de nieuwe Orde wordt u vervolgens zelf Grootmeester, en als zodanig lid van het Kapittel. Voor meer informatie, of met een concreet voorstel kunt u contact opnemen met één der Grootmeesters.

De Grootmeesterspenning

Deze pagina werd voor het laatst geamendeerd op 22 april 2001 C.E.