Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Een beknopt overzicht van de commissies die Ius Sanctus rijk is  1. Commissie voor meer groepsgedrag
  2. Commissie voor meer Abba
  3. Keldercommissie
  4. Commissie voor meer nieuwe commissies
  5. Commissie ter bevordering van de golfbezigheid
  6. Commissie ter bevordering van Executies
  7. Commissie van het heen en weer varen
  8. Commissie voor het aanvragen van Abba
  9. Commissie van geel met spoiler
  10. Commissie ter viering van het 31 decemberfeest dit jaar
  11. Commissie van 'laap
  12. Commissie die duif moet op de barbeque
  13. Commissie voor onderzoek van het millenniumprobleem van het millenniumvuurwerk
  14. Commissie Vol=Vol
  15. Commissie sloeberbier
  16. Commissie ter bevordering van het overboord schijten
  17. Commissie ter bevordering van het ten gehore brengen van de Duitse volkshymne
  18. Commissie ter bevordering van het hangen aan de brug
  19. Commissie Boeien!
  20. Commissie Abba op de kade
  21. Commissie ter bevordering van de gijp
  22. Commissie Alkaseltzer
  23. Commissie ter bevordering van de kwakzalverij
  24. Commissie bierophalen
  25. Commissie Tiranboula
  26. Commissie 't Ken net!
  27. Commissie ter bevordering van de IUStificatie
  28. Commissie ter bevordering van het groepsgedrag
  29. Commissie Abba, Abba, Abba, Abba
  30. Commissie Hiiiii
  31. Commissie ter bevordering van het braken op de kade
  32. Commissie ter bevordering van het bier nuttigen uit de koffiekan
  33. Commissie ter verdere uitleg van het genootschap aan de burgers
  34. Commissie ter bevordering van het scheefhangen
  35. Commissie Pik op tafel
  36. Commissie voor de schuimgel
  37. Commissie ter bevordering van het Arniekapsel
  38. Commissie sok omhoog
  39. Commissie God zij met ons
  40. Commissie ter bevordering van meer electronica aan boord
  41. Commissie ter voorkoming van de wisseling van de Magistraat
  42. Commissie lelijke schoen
  43. Commissie ter bevordering van de ongesteldheid van Dani en de Rat
  44. Commissie ter versiering van Marjanne uit Groningen
  45. Commissie ter verneuking van Marjanne uit Groningen
  46. Commissie ter toetsing van het dragen van een BH
  47. Commissie ter bevordering van het luisteren van hetzelfde
  48. Commissie ter bevordering van het bierdrinken
  49. Commissie meer van hetzelfde
  50. Commissie ter bevordering van een ongepast lied op dito tijdstip
  51. Commissie ter bevordering het "Ooh ja"
  52. Commissie Hear!
  53. Commissie Whoooh!
  54. Commissie het uitnodigen van Menno Sappé in Enschede ter eliminatie van een fles Beerenburg van drie liter
  55. Commissie Bravo!
  56. Commissie ter bevordering van het emotionele gedrag
  57. Zeilcommissie 2000
  58. College van Procureurs Generaal
  59. Commissie ter creatie van irritatie en conflict
  60. OnderzoeksCommissie naar EVTTVSTIE
  61. Commissie ter bevordering van het fluitgebruik
  62. Commissie ter bevordering van de massaontmaagding
  63. Codexcommissie
  64. Commissie ter voorkoming acceptatie plasgoten
  65. Commissie ter bevordering commissies
  66. Commissie ter bestendiging onzer gaafheid voor het nageslacht
  67. Commissie Strohrum moet!
  68. Biercommissie
  69. Zedencommissie
  70. Eén-meter-tachtigcommissie
  71. Commissie 'Mein ist Dein'
  72. Commissie ter Exploratie van pyrotechnische activiteiten
  73. Commissie preventie kloten om het kloten
  74. Kledingcommissie
  75. Commissie ter bevordering van het onderlopen van Limburg
  76. Commissie 'Ze smelten de kazen'
  77. Commissie 'Pompen of Verzuipen'
  78. Oranjegremium
  79. Commissie voorkoming budgetoverschrijding
  80. Commissie bevordering budgetoverschrijding
  81. Commissie ter organisatie en escalatie van het galadagdeel
  82. Commissie van Permanente Bijstand aan de Cantussenaat
  83. Commissie ter instelling van de Cantussenaat
  84. Het Corsage Congres
  85. Inquisitieraad 'De Koning van Hispanien hebben wij altijd geeerd'
  86. Commissie voor meer Mores in de media
  87. Commissie 'Kurk'
  88. Kapittel der Orden en Ereteekenen
  89. Commissie "Meer Onanerende Pauwen, dus meer Eigengeilerij"
  90. Commissie Grosse Büste
    Commissie Haar rond je tepels (i.o.)
  91. Commissie Ter Nuancering
  92. Commissie 'Oswald'
  93. Onderzoekscollege aanschaf bierverdamper
  94. MISTLAC
  95. De Calamiteitencommissie
  96. De Commissie Jury
  97. De Commissie voor meer minderheden
  98. De commissie ter verkwisting van het milieu
  99. De commissie voor het invullen van formulieren
  100. De commissie voor het behoud van de lapzwanserij
  101. De commissie loei zegt een koei
  102. De commissie kleurspoeling ter bevordering van het ontwijkend gedrag ten aanzien van de grijze aarkleur
  103. De commissie T.A.K.
  104. De commissie mattenklopper
  105. De commissie bloeden moet
  106. De commissie Oranje in Duitsland
  107. De commissie 'Oranje'
  108. De commissie 'Piano Tegen het Plafond'
  109. De commissie 'Laat uw afval liggen'
  110. De Zevende Kaemer der V.O.C.
  111. Commissie Spontane Activiteiten
  112. Commissie Het Nieuwe Denken
  113. Commissie voor het NeoMinimalisme
  114. Commissie 'Heet is goed, warm is anders'
  115. Commissie 'Wie is eigenlijk Marije Wichers ?'
  116. Commissie Meer Mores op Media
  117. Commissie TEXEL
  118. Commissie BAH-VO
  119. Commissie 'Het verdrag van Workum'
  120. Commissie 'Ik vind'
  121. Commissie 'Lik de bal'
  122. Commissie ter standtaardtisering van dte dt
  123. Commissie 'Niet kloodten bij dte brug'
  124. Commissie 'Strikje'
  125. Commissie '['eu]'
  126. Commissie 'Marije W. gaat te water'
  127. Commissie 'Tafeltje keer'
  128. Commissie ter stimulering van het gebruik van andere eenheden
  129. Commissie ter onderzoek van het nut van Ian Kennedy
  130. Commissie 'Eten doen we straks'
  131. Commissie 'Meer zon op de boot'
  132. Commissie 'Tijdens Zeilen Altijd Dronken'
  133. Commissie ter onderzoek van de fysieke mogelijkheid dan wel onmogelijkheid van het gelijktijdig ejaculeren en het uitstoten van uitwerpselen uit de anus
  134. Commissie 'Zeiken op de schipper'
  135. Commissie 'Jacques ten Brink is een lul'
  136. Commissie 'C.O.R.P.S.'
  137. Commissie voor op je CV
  138. Commissie voor maatschappelijke acceptatie van penisvoeding als alternatief voor borstvoeding
  139. Commissie MOScar
  140. Kiezerscommissie
  141. Commissie voor het her en der plaatsen van mikvliegen
  142. Consilium Amplificatio Usum Linguae Latinae
  143. StigmatisaCie
  144. Stagnatieplatform
  145. Commissie 'Natte pik'
  146. Commissie ter herstelling van de Enschedeesche Grachten
  147. Commissie "een persoon per sleutel"
  148. Commissie van den Wandelstok
  149. Commissie voor een hogere mobiliteit
  150. Commissie 150
  151. Commissie Soldaat
  152. Taskforce ter preventering van de influentie van anglicaanse invloeden op onze natieve taal
  153. Commissies "Nee.. nou gaan we door!"
  154. Commissie ter bevordering van het aantal olifanten in het straatbeeld
  155. Commissie keep the soul alive
  156. Commissie ter voorkoming van het een en ander
  157. Onderzoekscommissie ter onderzoek van de herkomst van "verduld"
  158. Politus Bureaus Sanctus
  159. Commissie ENIGMA
  160. Het Uitgeversgilde
  161. Commissie van de omkerende valk
  162. Commissie ter beoordeling des hipheids der leeden
  163. La commission de la bling bling
  164. Commissie Spelenrukken
  165. Commissie voor het betrekken van Alink bij meer commissies
  166. Commissie voor het huilen zonder emotie
  167. Commissie VWO-lijst
  168. Commissie Irritator
  169. Commissie ter bevordering van meer Moresmeer
  170. Commissie meer Paniek
  171. Het verdrag van Horkum
  172. Commissie Risicomijdend Gedrag
  173. Commissie Tegen Rif
  174. Commissie Tegen Pindakaas
  175. Commissie BUUT
  176. Commissie Achter de rug om
  177. Commissie Snurk
  178. Commissie Nee is Falen
  179. Commissie Falen is Schikken
  180. Commissie ter bevordering van onderzoek naar samenhang tussen commissies op straffe van een schikking
  181. Commissie 3-deel
  182. De Commissie ter opvoering van de pressie op de f.t. Defensor
  183. Commissie ter Exploratie en Exploitatie van Irritatiegrenzen
  184. Comité "Tomahawk hoezee!"
  185. Committee M. Tabee
  186. Commissie Atmosfeer
  187. Commissie voor de emancipatie van robots
  188. De commissie ter onderzoek naar de herkomst van de benoeming van de zwaluw tot 'swallow' in de Engelse en aanverwante talen.
  189. Commissie 'Empathiek: de solutie voor Problematiek'
  190. Commissie Centurion
  191. Commissie ter Ontmaskering Van Van Alles En Nog Wat
  192. Commissie Appelmoes is geSCHIKT
  193. Commissie Klootviool
  194. Commissie Appeltje van Oranje
  195. Commissie 'Den Principiele Neukerd'
  196. Commissie Spoelbakduiken
  197. Het Koninginnedagplatform
  198. Commissie Stop de Kabouters
  199. Commissie Strepen
  200. Commissie Dorststaking
  201. Commissie Wat moeten we hier nou mee?
  202. Commissie voor Blikbier
  203. De Club™
  204. Commissie Carnaval
  205. Commissie Praat Nederlands
  206. Reanimatiecommissie
  207. Commissie Schikken vs. Shikken
  208. Commissie Buschauffeur
  209. Commissie voor meer activiteiten
  210. Commissie ter zelfbescherming van Damir D.
  211. Commissie Bier bijluchten
  212. Pilotgroup Abseilen
  213. Afstudeercommissie
  214. Commissie ter bevordering van Mores binnen de Pakkerij
  215. Commissie aan de kaak stellen
  216. Commissie vluggertje
  217. Commissie Fock de Fok!
  218. Verdrag van de Zeven Wouden
  219. Commissie Het Zusje
  220. Commissie voor meer onlust danwel onrust
  221. Het Praetoriaat
  222. Commissie voor het Chronologisch voeren van Zaken
  223. Commissie McGuyver
  224. Commissie meer Anti-Climax
  225. Raad van Advies
  226. Commissie Het Moreslied
  227. CodexCommissie
  228. Mores Vernaggel Corps
  229. Commissie Over!
  230. Commissie zeilstrip
  231. Commissie voor nieuwe pinten
  232. Mores Apple Commissie
  233. Commissie om het evalueren van de evaluatie periode te evalueren
  234. de RondaCosta fanclub
  235. Commissie Baantjer
  236. Commissie B-film
  237. Commissie Meer Impregneer
  238. Commissie Lakmoes
  239. Commissie Meer Meneer
  240. Confrontatiecommissie
  241. Commissie uit de mouw geschud
  242. Penetralus Sanctum
  243. Commissie 'verdomme, we hebben het alweer over Ian!'
  244. De Prominentencomssissie
  245. C.O.C. (Commissie criminele organisaties)
  246. Commissie bokkelul
  247. Commissie Doodvonnis
  248. Commissie voor Meer Cocktails op de Kroeg
  249. Commissie Natte Droom 2007
  250. Dubieuze commissie P.-woord
  251. De Conversatie Commissie ter Bevordering van het Mid-daags Mores Skype Samenzijn
  252. Commissie ter (bevordering van) creatie van MISguides
  253. Unit 13
  254. Commissie Moresafterpil
  255. De Liquiditeitscommissie
  256. Commissie ter Herinnering van het Organiseren van een Algemeene Vergadering op 11 Augustus 2011
  257. Commissie *
  258. Commissie PINNEN
  259. Commissie Hummer
  260. Commissie PinkelPrinz
  261. Commissie Z
  262. The Mores Bach Society
  263. Commissie Boze Brief
  264. Commissie Bubbels
  265. Commissie voor meer Collateral Damage
  266. Commissie (in)sekte
  267. Commissie Kryptologie
  268. De Soccie
  269. Commissie More sHITstam
  270. Commissie Bubbels
  271. Commissie 'waarheidsvinding Joozd W., Robert K. en Fam! den B.'
  272. Onafhankelijke Commissie
  273. Opgericht tijdens de Natte Droom 2007

  274. Commissie ter evaluatie van de Leeden van M.I.S.
  275. Commissie Deja Vu
  276. Commissie DOM
  277. Commissie Exponentieel
  278. Commissie Zeilschool
  279. CommunicaCie
  280. ExecuCie
  281. Commissie ConsumpCie
  282. Commissie Aardbock
  283. De Studievereniging
  284. Opgericht tijdens de Natte Droom 2008

  285. Commissie Ringbaard
  286. De Yuppen Club
  287. Commissie Uitrook
  288. Commissie Adonis met krullen
  289. Commissie Afke is geil
  290. De Onco
  291. Commissie Trekken wordt Schikken
  292. Commissie De Lamme Draak
  293. De Paupercommissie
  294. Commissie London
  295. Commissie Ornotologie
  296. Commissie de Lachende Derde
  297. Commissie Ochtendgymnastiek
  298. Vervolg reguliere commissies

  299. Commissie Pech op stand
  300. Befcommissie
  301. Commissie 'Houdt de student wakker'
  302. Commissie 'Opheffen commissies die niet meer nodig (b)lijken zijn'
  303. Commissie 'Proefdruk 2011'
  304. Commissie 'Het zit wel snor'
  305. Commissie 'Mag ik een bier, als ik je versier?'
  306. Commissie Jagerbomb
  307. Commissie 'Laura B., is niet meer nauw, want dat doet wel auw, als ik 'm er in dauw'
  308. Commissie 'Drollenboot'
  309. Tietenbar in hotel commissie
  310. Commissie borging p-woord
  311. Commissie ter aanraking van de Kern
  312. Commissie Busontwijking
  313. Commissie Ignorance is Bliss
  314. Sorescommissie
  315. Commissie 'Help Gerrit K. aan een rookverslaving'
  316. Commissie Pferdenschwanz
  317. The Lammers Dynastie
  318. De Overkoepelende Commissie
  319. Commissie Meer Moreshoer
  320. Commissie Natte Droom 2012
  321. Commissie ter onderzoek van zeilen London 2012
  322. Structuurcommissie
  323. Mores Media Team
  324. Commissie Tak!
  325. Commissie Schikt 't
  326. Commissie Tegen Mietjes
  327. Commissie 'Laat maar lopen'
  328. Commissie Rupsje Nooitgenoeg
  329. Commissie Consonant
  330. Commissie ter aanstelling van de commissie ter benoeming van de persoon die de schikkingen op de whatsapp-lijst bijhoudt.
  331. Commissie Terugvuur
  332. Commissie Ter Declaratie van Golfuitgaven
  333. Commissie Bedankcommissie
  334. De op een na laatste commissie
  335. Commissie tegen Straatvegen

Nieuwe commissie aanmelden? Betere pagina van uw commissie? nieuwe foto bij uw commissie? Mail dan naar het erelid van de commissie voor meer commissies.