Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Een beknopt overzicht van de commissies die Ius Sanctus rijk is 1. Commissie voor meer groepsgedrag
 2. Commissie voor meer Abba
 3. Keldercommissie
 4. Commissie voor meer nieuwe commissies
 5. Commissie ter bevordering van de golfbezigheid
 6. Commissie ter bevordering van Executies
 7. Commissie van het heen en weer varen
 8. Commissie voor het aanvragen van Abba
 9. Commissie van geel met spoiler
 10. Commissie ter viering van het 31 decemberfeest dit jaar
 11. Commissie van 'laap
 12. Commissie die duif moet op de barbeque
 13. Commissie voor onderzoek van het millenniumprobleem van het millenniumvuurwerk
 14. Commissie Vol=Vol
 15. Commissie sloeberbier
 16. Commissie ter bevordering van het overboord schijten
 17. Commissie ter bevordering van het ten gehore brengen van de Duitse volkshymne
 18. Commissie ter bevordering van het hangen aan de brug
 19. Commissie Boeien!
 20. Commissie Abba op de kade
 21. Commissie ter bevordering van de gijp
 22. Commissie Alkaseltzer
 23. Commissie ter bevordering van de kwakzalverij
 24. Commissie bierophalen
 25. Commissie Tiranboula
 26. Commissie 't Ken net!
 27. Commissie ter bevordering van de IUStificatie
 28. Commissie ter bevordering van het groepsgedrag
 29. Commissie Abba, Abba, Abba, Abba
 30. Commissie Hiiiii
 31. Commissie ter bevordering van het braken op de kade
 32. Commissie ter bevordering van het bier nuttigen uit de koffiekan
 33. Commissie ter verdere uitleg van het genootschap aan de burgers
 34. Commissie ter bevordering van het scheefhangen
 35. Commissie Pik op tafel
 36. Commissie voor de schuimgel
 37. Commissie ter bevordering van het Arniekapsel
 38. Commissie sok omhoog
 39. Commissie God zij met ons
 40. Commissie ter bevordering van meer electronica aan boord
 41. Commissie ter voorkoming van de wisseling van de Magistraat
 42. Commissie lelijke schoen
 43. Commissie ter bevordering van de ongesteldheid van Dani en de Rat
 44. Commissie ter versiering van Marjanne uit Groningen
 45. Commissie ter verneuking van Marjanne uit Groningen
 46. Commissie ter toetsing van het dragen van een BH
 47. Commissie ter bevordering van het luisteren van hetzelfde
 48. Commissie ter bevordering van het bierdrinken
 49. Commissie meer van hetzelfde
 50. Commissie ter bevordering van een ongepast lied op dito tijdstip
 51. Commissie ter bevordering het "Ooh ja"
 52. Commissie Hear!
 53. Commissie Whoooh!
 54. Commissie het uitnodigen van Menno Sappé in Enschede ter eliminatie van een fles Beerenburg van drie liter
 55. Commissie Bravo!
 56. Commissie ter bevordering van het emotionele gedrag
 57. Zeilcommissie 2000
 58. College van Procureurs Generaal
 59. Commissie ter creatie van irritatie en conflict
 60. OnderzoeksCommissie naar EVTTVSTIE
 61. Commissie ter bevordering van het fluitgebruik
 62. Commissie ter bevordering van de massaontmaagding
 63. Codexcommissie
 64. Commissie ter voorkoming acceptatie plasgoten
 65. Commissie ter bevordering commissies
 66. Commissie ter bestendiging onzer gaafheid voor het nageslacht
 67. Commissie Strohrum moet!
 68. Biercommissie
 69. Zedencommissie
 70. Eén-meter-tachtigcommissie
 71. Commissie 'Mein ist Dein'
 72. Commissie ter Exploratie van pyrotechnische activiteiten
 73. Commissie preventie kloten om het kloten
 74. Kledingcommissie
 75. Commissie ter bevordering van het onderlopen van Limburg
 76. Commissie 'Ze smelten de kazen'
 77. Commissie 'Pompen of Verzuipen'
 78. Oranjegremium
 79. Commissie voorkoming budgetoverschrijding
 80. Commissie bevordering budgetoverschrijding
 81. Commissie ter organisatie en escalatie van het galadagdeel
 82. Commissie van Permanente Bijstand aan de Cantussenaat
 83. Commissie ter instelling van de Cantussenaat
 84. Het Corsage Congres
 85. Inquisitieraad 'De Koning van Hispanien hebben wij altijd geeerd'
 86. Commissie voor meer Mores in de media
 87. Commissie 'Kurk'
 88. Kapittel der Orden en Ereteekenen
 89. Commissie "Meer Onanerende Pauwen, dus meer Eigengeilerij"
 90. Commissie Grosse Büste
  Commissie Haar rond je tepels (i.o.)
 91. Commissie Ter Nuancering
 92. Commissie 'Oswald'
 93. Onderzoekscollege aanschaf bierverdamper
 94. MISTLAC
 95. De Calamiteitencommissie
 96. De Commissie Jury
 97. De Commissie voor meer minderheden
 98. De commissie ter verkwisting van het milieu
 99. De commissie voor het invullen van formulieren
 100. De commissie voor het behoud van de lapzwanserij
 101. De commissie loei zegt een koei
 102. De commissie kleurspoeling ter bevordering van het ontwijkend gedrag ten aanzien van de grijze aarkleur
 103. De commissie T.A.K.
 104. De commissie mattenklopper
 105. De commissie bloeden moet
 106. De commissie Oranje in Duitsland
 107. De commissie 'Oranje'
 108. De commissie 'Piano Tegen het Plafond'
 109. De commissie 'Laat uw afval liggen'
 110. De Zevende Kaemer der V.O.C.
 111. Commissie Spontane Activiteiten
 112. Commissie Het Nieuwe Denken
 113. Commissie voor het NeoMinimalisme
 114. Commissie 'Heet is goed, warm is anders'
 115. Commissie 'Wie is eigenlijk Marije Wichers ?'
 116. Commissie Meer Mores op Media
 117. Commissie TEXEL
 118. Commissie BAH-VO
 119. Commissie 'Het verdrag van Workum'
 120. Commissie 'Ik vind'
 121. Commissie 'Lik de bal'
 122. Commissie ter standtaardtisering van dte dt
 123. Commissie 'Niet kloodten bij dte brug'
 124. Commissie 'Strikje'
 125. Commissie '['eu]'
 126. Commissie 'Marije W. gaat te water'
 127. Commissie 'Tafeltje keer'
 128. Commissie ter stimulering van het gebruik van andere eenheden
 129. Commissie ter onderzoek van het nut van Ian Kennedy
 130. Commissie 'Eten doen we straks'
 131. Commissie 'Meer zon op de boot'
 132. Commissie 'Tijdens Zeilen Altijd Dronken'
 133. Commissie ter onderzoek van de fysieke mogelijkheid dan wel onmogelijkheid van het gelijktijdig ejaculeren en het uitstoten van uitwerpselen uit de anus
 134. Commissie 'Zeiken op de schipper'
 135. Commissie 'Jacques ten Brink is een lul'
 136. Commissie 'C.O.R.P.S.'
 137. Commissie voor op je CV
 138. Commissie voor maatschappelijke acceptatie van penisvoeding als alternatief voor borstvoeding
 139. Commissie MOScar
 140. Kiezerscommissie
 141. Commissie voor het her en der plaatsen van mikvliegen
 142. Consilium Amplificatio Usum Linguae Latinae
 143. StigmatisaCie
 144. Stagnatieplatform
 145. Commissie 'Natte pik'
 146. Commissie ter herstelling van de Enschedeesche Grachten
 147. Commissie "een persoon per sleutel"
 148. Commissie van den Wandelstok
 149. Commissie voor een hogere mobiliteit
 150. Commissie 150
 151. Commissie Soldaat
 152. Taskforce ter preventering van de influentie van anglicaanse invloeden op onze natieve taal
 153. Commissies "Nee.. nou gaan we door!"
 154. Commissie ter bevordering van het aantal olifanten in het straatbeeld
 155. Commissie keep the soul alive
 156. Commissie ter voorkoming van het een en ander
 157. Onderzoekscommissie ter onderzoek van de herkomst van "verduld"
 158. Politus Bureaus Sanctus
 159. Commissie ENIGMA
 160. Het Uitgeversgilde
 161. Commissie van de omkerende valk
 162. Commissie ter beoordeling des hipheids der leeden
 163. La commission de la bling bling
 164. Commissie Spelenrukken
 165. Commissie voor het betrekken van Alink bij meer commissies
 166. Commissie voor het huilen zonder emotie
 167. Commissie VWO-lijst
 168. Commissie Irritator
 169. Commissie ter bevordering van meer Moresmeer
 170. Commissie meer Paniek
 171. Het verdrag van Horkum
 172. Commissie Risicomijdend Gedrag
 173. Commissie Tegen Rif
 174. Commissie Tegen Pindakaas
 175. Commissie BUUT
 176. Commissie Achter de rug om
 177. Commissie Snurk
 178. Commissie Nee is Falen
 179. Commissie Falen is Schikken
 180. Commissie ter bevordering van onderzoek naar samenhang tussen commissies op straffe van een schikking
 181. Commissie 3-deel
 182. De Commissie ter opvoering van de pressie op de f.t. Defensor
 183. Commissie ter Exploratie en Exploitatie van Irritatiegrenzen
 184. Comité "Tomahawk hoezee!"
 185. Committee M. Tabee
 186. Commissie Atmosfeer
 187. Commissie voor de emancipatie van robots
 188. De commissie ter onderzoek naar de herkomst van de benoeming van de zwaluw tot 'swallow' in de Engelse en aanverwante talen.
 189. Commissie 'Empathiek: de solutie voor Problematiek'
 190. Commissie Centurion
 191. Commissie ter Ontmaskering Van Van Alles En Nog Wat
 192. Commissie Appelmoes is geSCHIKT
 193. Commissie Klootviool
 194. Commissie Appeltje van Oranje
 195. Commissie 'Den Principiele Neukerd'
 196. Commissie Spoelbakduiken
 197. Het Koninginnedagplatform
 198. Commissie Stop de Kabouters
 199. Commissie Strepen
 200. Commissie Dorststaking
 201. Commissie Wat moeten we hier nou mee?
 202. Commissie voor Blikbier
 203. De Club™
 204. Commissie Carnaval
 205. Commissie Praat Nederlands
 206. Reanimatiecommissie
 207. Commissie Schikken vs. Shikken
 208. Commissie Buschauffeur
 209. Commissie voor meer activiteiten
 210. Commissie ter zelfbescherming van Damir D.
 211. Commissie Bier bijluchten
 212. Pilotgroup Abseilen
 213. Afstudeercommissie
 214. Commissie ter bevordering van Mores binnen de Pakkerij
 215. Commissie aan de kaak stellen
 216. Commissie vluggertje
 217. Commissie Fock de Fok!
 218. Verdrag van de Zeven Wouden
 219. Commissie Het Zusje
 220. Commissie voor meer onlust danwel onrust
 221. Het Praetoriaat
 222. Commissie voor het Chronologisch voeren van Zaken
 223. Commissie McGuyver
 224. Commissie meer Anti-Climax
 225. Raad van Advies
 226. Commissie Het Moreslied
 227. CodexCommissie
 228. Mores Vernaggel Corps
 229. Commissie Over!
 230. Commissie zeilstrip
 231. Commissie voor nieuwe pinten
 232. Mores Apple Commissie
 233. Commissie om het evalueren van de evaluatie periode te evalueren
 234. de RondaCosta fanclub
 235. Commissie Baantjer
 236. Commissie B-film
 237. Commissie Meer Impregneer
 238. Commissie Lakmoes
 239. Commissie Meer Meneer
 240. Confrontatiecommissie
 241. Commissie uit de mouw geschud
 242. Penetralus Sanctum
 243. Commissie 'verdomme, we hebben het alweer over Ian!'
 244. De Prominentencomssissie
 245. C.O.C. (Commissie criminele organisaties)
 246. Commissie bokkelul
 247. Commissie Doodvonnis
 248. Commissie voor Meer Cocktails op de Kroeg
 249. Commissie Natte Droom 2007
 250. Dubieuze commissie P.-woord
 251. De Conversatie Commissie ter Bevordering van het Mid-daags Mores Skype Samenzijn
 252. Commissie ter (bevordering van) creatie van MISguides
 253. Unit 13
 254. Commissie Moresafterpil
 255. De Liquiditeitscommissie
 256. Commissie ter Herinnering van het Organiseren van een Algemeene Vergadering op 11 Augustus 2011
 257. Commissie *
 258. Commissie PINNEN
 259. Commissie Hummer
 260. Commissie PinkelPrinz
 261. Commissie Z
 262. The Mores Bach Society
 263. Commissie Boze Brief
 264. Commissie Bubbels
 265. Commissie voor meer Collateral Damage
 266. Commissie (in)sekte
 267. Commissie Kryptologie
 268. De Soccie
 269. Commissie More sHITstam
 270. Commissie Bubbels
 271. Commissie 'waarheidsvinding Joozd W., Robert K. en Fam! den B.'
 272. Onafhankelijke Commissie
 273. Opgericht tijdens de Natte Droom 2007

 274. Commissie ter evaluatie van de Leeden van M.I.S.
 275. Commissie Deja Vu
 276. Commissie DOM
 277. Commissie Exponentieel
 278. Commissie Zeilschool
 279. CommunicaCie
 280. ExecuCie
 281. Commissie ConsumpCie
 282. Commissie Aardbock
 283. De Studievereniging
 284. Opgericht tijdens de Natte Droom 2008

 285. Commissie Ringbaard
 286. De Yuppen Club
 287. Commissie Uitrook
 288. Commissie Adonis met krullen
 289. Commissie Afke is geil
 290. De Onco
 291. Commissie Trekken wordt Schikken
 292. Commissie De Lamme Draak
 293. De Paupercommissie
 294. Commissie London
 295. Commissie Ornotologie
 296. Commissie de Lachende Derde
 297. Commissie Ochtendgymnastiek
 298. Vervolg reguliere commissies

 299. Commissie Pech op stand
 300. Befcommissie
 301. Commissie 'Houdt de student wakker'
 302. Commissie 'Opheffen commissies die niet meer nodig (b)lijken zijn'
 303. Commissie 'Proefdruk 2011'
 304. Commissie 'Het zit wel snor'
 305. Commissie 'Mag ik een bier, als ik je versier?'
 306. Commissie Jagerbomb
 307. Commissie 'Laura B., is niet meer nauw, want dat doet wel auw, als ik 'm er in dauw'
 308. Commissie 'Drollenboot'
 309. Tietenbar in hotel commissie
 310. Commissie borging p-woord
 311. Commissie ter aanraking van de Kern
 312. Commissie Busontwijking
 313. Commissie Ignorance is Bliss
 314. Sorescommissie
 315. Commissie 'Help Gerrit K. aan een rookverslaving'
 316. Commissie Pferdenschwanz
 317. The Lammers Dynastie
 318. De Overkoepelende Commissie
 319. Commissie Meer Moreshoer
 320. Commissie Natte Droom 2012
 321. Commissie ter onderzoek van zeilen London 2012
 322. Structuurcommissie
 323. Mores Media Team
 324. Commissie Tak!
 325. Commissie Schikt 't
 326. Commissie Tegen Mietjes
 327. Commissie 'Laat maar lopen'
 328. Commissie Rupsje Nooitgenoeg
 329. Commissie Consonant
 330. Commissie ter aanstelling van de commissie ter benoeming van de persoon die de schikkingen op de whatsapp-lijst bijhoudt.
 331. Commissie Terugvuur
 332. Commissie Ter Declaratie van Golfuitgaven
 333. Commissie Bedankcommissie
 334. De op een na laatste commissie
 335. Commissie tegen Straatvegen

Nieuwe commissie aanmelden? Betere pagina van uw commissie? nieuwe foto bij uw commissie? Mail dan naar het erelid van de commissie voor meer commissies.