Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


Bijna Kiev

Friday, 20 May 2011 door Kaper

Het is bijna zover, het Moresgenootschap, althans het Moreswaardige deel daarvan, gaat naar Kiev. Doel is daar de Moreswaardigheid te testen en te kijken of men nog enigszins Moreswaardig is. Mochten beide het geval zijn, dan zal de Magistraat officieel en in groot tenue de Moreswaardigheid uitspreken. En dan is de boel Moreswaardig zodat het Moreswaardige deel van Mores zich dan ook in zijn Moreswaardigheid kan tonen.

Dan nu de vraag, gaat het lukken? Is er kans op Moreswaardigheid? Dat zal onderzocht worden. Het geluk wil dat zowel de Commissie Lakmoes alsmede de Mores Research Squad(niet te verwarren met de Mores Security Squad) aanwezig zijn. Ofschoon de doelstellingen gelijk blijken te lijken, is er toch zeker wel een verschil aanwezig. De Commissie Lakmoes heeft lak aan hypothesen en onderzoeksopzet en is meer inductief van aard, terwijl de Mores Research Squad meer deductief van aard is en graag dingen met hypothesen doet. Enfin, u begrijpt het, uw verslaggever heeft iets gelezen over onderzoeksmethoden(een 8 voor OZ3 overigens, dit in tegenstelling tot Ian K. die het vak nog niet heeft afgerond) en uitdtdt dit graag.

Hoe wordt er getest dan op de Moreswaardigheid. Nou gewoon, met meel en eieren, irriteren, genever, bier, afbrekende kritiek, lief doen, liever doen, afbreken, opbouwende kritiek en een goed gesprek. En in die volgorde van belangrijkheid met uiteraard de minste significantie op het laatstdtdt.

Het wordt grandieus!


Arme Oekra´ners...Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: