Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


21 MEI 2001: IUS SANTUS 10 JAAR !!!

Monday, 21 May 2001 door Danny

Enschede,

Moresgenootschap Ius Sanctus bestaat vandaag precies tien jaar. Het genootschap, dat op 21 mei 1991 werd opgericht zal dit heugelijke feit het gehele jaar 2001 vieren. Zo zijn er diverse spontane en niet-spontane activiteiten, zoals veldtochten, BBQ's, Canti, zeilen, vergaderingen en andere grootse activiteiten.

Tien jaar Moresgenootschap Ius Sanctus. Er is veel gebeurd en veranderd. Zo is het genootschap op dit moment het grootste binnen de vereniging qua ledental, via de media en andere gebeurtenissen bekend in Enschede en ver daarbuiten en heeft heeft het genootschap een uitstekende reputatie opgebouwd.

Naast de vele verschillen zijn ook veel zaken hetzelfde gebleven...de traditionele normen en waarden, de veelzijdigheid en de stelregel "het doel heiligt alle middelen". Ook is Ius Sanctus nog steeds nauw betrokken bij het wel en wee van de vereniging Taste. De zes oprichters van Ius Sanctus schreven in de tweede almanak van ASV Taste 1991-1992 het volgende over het genootschap:

BRON: Almanak Twentse Algemene Studentenvereniging Te Enschede 1991-1992

Het ligt niet in haar aard, dat waar wij voor staan, ten papiere te brengen. Dit in de letterlijke zin des woords. Edoch, wij zijn wel gerechtigd haar te beschrijven naar aard, betekenis en bedoeling. Aldus pogen wij dat en niets meer. Laat ons aanvangen.

De term "vereniging" is erg algemeen van aard. Dit is een ware bewering, die bij ieder rechtvaardigd lid een zeer wezenlijke vraag in de geest doet ontspruiten:

"Waarin nu, verschilt onze eigen dierbare vereniging van het eerste de beste proletarische discoi-clubje uit den vreemde?"

Welnu, het antwoord op deze vraag kent vele facetten en zal voor een ieder anders luiden.

Echter, mits het rechtgeaarde leden betreft, zal één facet immer dominant in hun antwoord aanwezig zijn. Datnu is waar wij voor staan. Ons genootschap kent dan ook slechts rechtgeaarde leden. Aspirant-leden worden getest op hun rechtgeaardheid, waarbij de stelregel "het doel heiligt alle middelen"niet geheel wordt geschuwd.

Behalve liefde voor de vereniging hebben wij nog meer met elkaar gemeen. Zo houden wij van het gezamenlijk drinken van wat biertjes onder het genoegen van een goede sigaar, terwijl wij de Friese meren doorkruisen.

Ach, wij zijn dermate veelzijdig, dat een schrijven van slechts een pagina tekort schiet. Laat ons dus maar ophouden. Aldus, wees gegroet, en kom naar ons richtpunt...de sociëteit !

Ius Sanctus 1991

MORESGENOOTSCHAP IUS SANCTUS 1991- 2001


Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: