Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


AV groot succes !

Thursday, 11 Jul 2002 door Wel

Langweer,

Woensdagavond heeft er een Algemeene Vergadering van het moresgenootschap plaatsgevonden in Langweer. De AV die reeds enige tijd gepland stond dreigde te moeten worden verplaatst, maar de plaatsvervangend Magistraat Klaas V. besliste anders. Om 20.00 u ging de vergadering zoals in de uitnodiging stond vermeld in de Romte van start. Een poging van de Magistraat Sven S. om de AV al op dinsdagavond in Workum te laten beginnen werd niet serieus genomen.

Aangezien de AV het diner van de aanwezige moresleeden verstoorde, werd de AV geschorst tot half elf. Op dit tijdstip begon het traditionele festijn. Een groot aantal punten werd geschrapt vanwege afwezigheid van de betreffende personen. Na de agendavaststelling begon de AV met de ingekomen post. Bas van B. had een briefje gekregen van de brugwachter in Workum, die dacht dat we een vrijgezellenavond hadden gehad. Hij wenste de bruidegom veel succes en raadde hem aan de eerste nacht flink de daad bij het woord te stellen.

Het volgende agendapunt, de mededelingen van de Hooghe Raad, was schaars gevuld. Waarschijnlijk kwam dit door de massale afwezigheid van de HR. Er waren slechts Ordeleeden aanwezig, namelijk Klaas V., Jos E., Bastiaan K., Bas van B. en uw verslaggever. De plaastvervangend Magistraat liet weten erg ontstemd te zijn omdat de zelfs de Magistraat zich niet had afgemeld voor de AV. Het volgende agendapunt betrof een WVTTK over de Periode der Toetsing en Beoordeling. De AV heeft besloten dat ook het onder de knie krijgen van het Friesche volkslied een onderdeel wordt van de periode.

Na de rondvraag en een schorsing voor een lintjesregen werd de AV ruim na twaalfen afgesloten. Bijzonder was nog dat bij de AV dit keer een publieke tribune aanwezig was. Zoon van de havenmeester Okke en zijn vriend Boudewijn waren uitgenodigd en genoten met teugen van het festijn. Na de AV zijn er nog een groot aantal pulletjes weggezet in de Tapperij.

Donderdag is gebruikt voor het schoonmaken en terugbrengen van de Reiger en de Romte. Alleen de Zeelandia is nog onderweg op het wad, waarmee morgen De Natte Droom 2002 beeindigd zal worden.


Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: