Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


Nieuwe onderzoekscommissie onderzocht.

Friday, 13 Dec 2002 door Bastiaan

Officiele mededeling:

De praeses van de officiele Mores commissie OCTOVVAENW (Onderzoeks Commissie Ter Onderzoek Van Van Alles En Nog Wat) heeft een nieuwe subcommissie ingesteld. Gebleken is dat een concurrerende en niet erkende onderzoekscommissie is ingesteld door de Moresleden S. en v D. Hoewel deze nieuwe commissie in eerste instantie niet zo bedreigend lijkt als de inmiddels uitgeroeide commissie EVTTVS (Enschedesche vereniging ter toetsing van de Studentikoosheid) heeft de preases van de OCTOVVAENW gemeend een diepgaand onderzoek te moeten instellen naar de CTOEEVHKIDBZVHW (Commissie Ter Onderzoek Ende Evaluatie Van Het Kroegleven In De Breedste Zin Van Het Woord).

Concurrerende onderzoekinstellingen binnen Mores en daarbuiten worden vanzelfsprekend niet geduld. Het succes van- en de ervaringen met de subcommissie EVTTVS-TIE (EVTTVS - Ter Infiltratie en Eliminatie) hebben geleid tot het oprichten van een nieuwe subcommissie:

De CTOEEVHKIDBZVHW-TIE

De doelstelling van de nieuwe subcommissie CTOEEVHKIDBZVHW-TIE binnen de OCTOVVAENW is het maken van een analyse of de CTOEEVHKIDBZVHW geelimineerd dient te worden dan wel geincorporeerd dient te worden binnen de OCTOVVAENW.

De praeses van de OCTOVVAENW zal binnen afzienbare tijd een rapport uitbrengen aan de Hooghe Raad van Moresgenootschap Ius Sanctus. De heeren S. en v D. zullen dit weekend reeds aan de tand worden gevoeld. Daarnaast zal contact gezocht worden met de commissie TAK (tegen afkortingen) om een oplossing te zoeken voor de grote hoeveelheid afko's in dit artikel.


Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: