Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


Intro in volle gang!

Tuesday, 12 Aug 2003 door Griffier

Vanochtend is de introductie van de plaatselijke universiteit van start gegaan. Grote hoeveelheden moresmannen werden gesignaleerd op de campus, om een en ander met hun aanwezigheid luister bij te zetten.

"Tjonge, ik wist niet eens dat hier gebouwen stonden", wist een niet nader te noemen Lid onze verslaggever toe te vertrouwen, om daarna hoog op te geven over zijn zelfstudiekwaliteiten en het feit dat thuis studeren erg veel tijdwinst oplevert.

Rond de klok van vieren wist Moreslid Welle de microfoon die aan de caravan met bier- en geluidsinstallaties zat vastgeknoopt te confisceren, om daarmee opruiende leuzen alsmede belangrijke levenswijsheden te scanderen. Helaas bleef het effect van vorig jaar uit: het Erelid liet niets van zich horen.

Later op de dag werd de doegroep presentatie gehouden. Een tiental Heeren vervoegde zich in BB6 om een verhaaltje op te hangen, en zich op andere wijzen zo interessant mogelijk voor te doen. Dat dit het beoogde effect sorteerde bleek wel uit het feit dat het bakkelijen met de organisatie meer tijd kostte dan het formeren van een iets grotere doegrep dan toegestaan. Maar uiteindelijk heeft men toch een negental mensen in OPA geladen om wat nader kennis te maken onder zware omstandigheden. (er waren er slechts acht toegestaan).

Na een korte introductie trok men stadwaarts, iets waar uw verslaggever helaas geen informatie over heeft; hij moest namenlijk met een microfoon in zijn hand op de Oude Markt slechte verhalen ophangen. Iets wat niet geheel uit de verf kwam; de doegoepen kwamen te gefragmenteed aan.

Des avonds werden de Premium Pilseners niet geschuwd; het Grappen en Grolsch feest bood mogelijkheid tot Dasjespijkeren, een eer waarvoor deheer B. K. helaas bedankte, maar waar J. W. zijn inleg dubbel en dwars terugverdiend had.

Al met al een moreswaardig begin van de Introductie 2003, en naar uw verslaggever hoopt blijft het de komende dagen zo!


Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: