Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


Kandidaat-Kandidaat borrel Moreswaardig verlopen!

Saturday, 30 Aug 2003 door Rutger

Gisteravond heeft er weer een Kandidaat Kandidaat borrel plaatsgevonden. Een achttal Kandidaat-Kandidaten en vele Moresleden waren om 20:00 uur aanwezig op Huize PR om een mooie avond te beleven. Het nodige bier werdt gedronken alvorens aan een Cantus te beginnen. Een ultieme manier om de Moreswaardigheid van de Kandidaat-Kandidaten te toetsen, maar vooral een groots feest garant staat voor ludieke en escalatoire activiteiten.

Ondanks het feit dat uw verslaggever een uur verlaat op de Cantus aankwam, was het thema van de Cantus snel duidelijk; namelijk Amoreus Gedrag. De diverse liederen die gezongen werden waren dan ook aangepast aan recentelijke amoreuze dwalingen van diverse aanwezige personen. De constitutie van het Praesidium was een roulerende, zodat alle aanwezige personen tenminste éénmaal een functie in het Praesidium kregen. De stemming zat er goed in, het bier vloeide rijkelijk, de stembanden waren goed doorbloedt en ook de diverse Ab Acti vervulden hun functie perfect! De opgelegde straffen waren verre van laf, getuige bijvoorbeeld een volledig met kattenvoer ingesmeerd hoofd van de heer Bert R. omdat hij te laat aanwezig was, bierglazen Srohrum met een enkel druppeltje bier erbij. Maar niet alleen straffen en het zingen van liederen zorgden voor vermaak. Zo gingen bijvoorbeeld de Heeren Jochem S. en Remko S. met elkaar in discussie over de stelling 'Meer is àltijd beter' en dansde de Corona bijzonder vrolijk mee op 'Het Land van Maas en Waal'.

Halverwege de Cantus vroeg Grootmeester Jesse van E. het woord, en overhandigde Rutger L. de onderscheiding 'Gulden Iglesias' in de 'Orde van de Copulerende Valk'. De Cantus ving daarna weer aan, terwijl het Praesidium het steeds moeilijker kreeg om de orde te handhaven. De Corona initieerde zelf het zingen van liederen en het drinken van bier gebeurde al lang niet meer op commando. Kortom de immer grootse escalatie van het Zang- en Drankgelach was aanstaande! De Cantuszaal van Huize PR was verre van toereikend voor de escalatie. Werkelijk alles was los, vloeibaar, vast of een vaste vorm had werd rondgegooid.

Na het 'Wilhelmus' werd er nog nagepilsd waarna een grote groep richting Antigoon vertrok. Plotseling raakte bekend dat een tweetal Moresleeden in de kruipruimte onder Huize PR verdwaald waren. Na een kordate reddingsactie zijn ze gelukkig uit hun benarde positie bevrijd. De schoonmaak verliep soepel en al het afval werd in dezelfde kruipruimte gedumpt. Kandidaat-Kandidaat Gerrit K. was hier echter niet van op de hoogte en liep pardoes dit gat in. Op een enkele bloedlip na, viel de schade gelukkig erg mee.

Op Antigoon werd de feestvreugde vrolijk doorgezet en het bleef dan ook tot laat erg gezellig!. Deze laatste borrel was dan ook een groot succes!


Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: