Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


Kulbeek afgescholierd!

Saturday, 06 Sep 2003 door Griffier

Hedenavond heeft de heer Kolbeek gevierd dat hij eindelijk bepaalde zaken heeft afgeleerd. Zaken als het volgen van onderwijs aan een instelling die niet onder de noemer "WO" valt, zaken als zijn studie aan de plaatselijke HBO.
Met gemengde gevoelens luisterden de Leeden, die aanwezig waren op de borrel om dit droevige feit te vieren, naar de voordracht van de Magistraat, alsmede naar die van meerdere oude lullen. Na slechts vijfentachtig minuten gaf de Maggiman de pijp aan Maarten, of in dit geval aan Bjurger, en kon de rest van de feestavond aanvangen.
Dat deze avond een feest zou worden is uiteindelijk duidelijk geworden; er heeft zelfs een kleine lintjesregen plaatsgevonden. De heer Bjurger kreeg een 1e klasse STROOI opgespijkerd, waarop de heer Nijkamp zijn ongenoegen over het feit dat hijzelf slechts een 3e klasse gekregen had aan het verkeerde adres deponeerde (namenlijk aan het adres van de Grootmeester in de orde van de Bedelstaf), en daarbij talrijke voporbeelden wist te noemen van gelegenheden waarbij hij gevraagd had om dit specifieke apparaat, wat deze jongeman dus ook op een onderscheiding kwam te staan.
Wel een minder vrolijke; de bedelmonnik werd onder luid en herhaaldelijk boe-geroep opgespeld, alvorens de avond weer verder kon gaan.
Inmiddels is het tien voor zes, is verslaggever dusdanig dronken dat eventuele tiepfouten hem niet meer interesseren, en viert de dronkenschap hoogtij.

Kortom: Een geslaagde afleerborrel, die zeker navolging verdient. Volleberg, kunt U het beter?


Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: