Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


AAAAAAAAA!

Friday, 12 Sep 2003 door Hilco

Het Subiect is het deel van Moresgenootschap Ius Sanctus dat is opgemaakt uit de nieuw aangewonnen leden en leden die uit de Hooghe Raad zijn gestapt, maar die nog niet de status van Orde der Verheevenen hebben bereikt. De 'status' van het Subiect moest volgens sommige Subiectleden maar eens onder de loep genomen worden.
Er heeft daarom donderdagavond j.l. een activiteit plaatsgevonden om als Subiect wat nader tot elkaar te komen en te kijken waar we staan en heenwillen.

De activiteit was het bezoeken van 'Murphy's Comedy Night' in het Atrium van de Bastille op de Campus van Universiteit Twente. Drie Nederlandse stand-up comedians en een Amerikaanse (Tom Rhodes, bekend van het Yorin programma "Kevin Masters") bezorgden de aanwezige heren van het Subiect een goede lachpartij. Dit werd meer en meer het geval naarmate luttele bieren van het merk Murphy werden geconsumeerd.

Hoewel de hele voorstelling staande bekeken moest worden (Ga staan! K*tSubiect!) is er toch een moment gevonden om een rustig overdachte overeenkomst te sluiten. Wat deze precies inhoudt zal nog duidelijk moeten worden, maar de naam is er in ieder geval al: AAAAAAAAA! Dit staat voor: Algemene Atrium Akte, Afgekort A.A.A.A.A. Ook is bekend dat deze Akte voornamelijk het omdraaien van de rollen tot doel heeft, om de bestaande status van bepaalde onderdelen binnen Ius aan de kaak te stellen.

Namens AAAAAAAAA!,

Klinkert


Het oorspronkelijke, door Bastiaan K. afgekeurde artikel, getiteld: "Subiect Neemt Over":

Er waait een tegendraadse wind door de gelederen van Moresgenootschap Ius Sanctus (MIS). Nu nog slecht een briesje, maar wel een die moesson-vormen zou kunnen aannemen. Niet het escalatoire karakter dat MIS gewoon is uit te dragen en onderling te hanteren ligt hieraan ten grondslag, maar een ongekende brutaliteit die voortkomt uit de - zoals u direct zult ervaren - voormÓlig minst gewaardeerde categorie van MIS leden: Het Subiect!

De ad hoc samenstelling van het Subiect, bestaande uit de heren Van Elteren, Lammers, Klinkert, Welle en De Wit (helaas konden de heren Benjamins, Sleijser, Schoemaker en mogelijk meer* niet aanwezig zijn), werd "Het 24-uurs Subiect" gedoopt. Vanaf het moment dat eerstgenoemden de Bastille betraden bekroop hen het gevoel dat zij iets meemaakten dat hun leven - en dat van vele anderen - voorgoed zou veranderen...

Voor de ad hoc samenstelling zelf was het natuurlijk een variabel aflopende zaak (afhankelijk van hoelang het vanaf dat moment nog zou duren voor de heren Lammers en Welle zouden toetreden tot de Hooghe Raad (HR), respectievelijk als Executeur-Generaal en Griffier), hoelang konden 24 uur immers duren? De heer Lammers himself dacht zeker niet voor vrijdagavond 23:00 uur Ius-geldig te kunnen executeren.

Een aflopende zaak is het zeker niet voor dat grotere geheel dat wij graag plegen te noemen: De Toekomst Van Onze Club. In dit geval de kranige jongens (geen meisjes tot onze grote spijt, wie is verantwoordelijk voor dit dispuut-achtige "ÚÚn-sekse" beleid?) van het Subiect. Vergeet men soms dat wij de MIS leden zijn die ooit de HR zullen gaan vormen, ooit zo lang mogelijk uit de Orde gehouden zullen worden, ooit een plezierjacht zullen huren dat de naam "Kasimir" zal dragen, ooit een kluis zullen opheffen in een Friese stad en ooit heel vaak zullen moeten afmelden op aandringen van moeder de vrouw? Het lijkt er verdraaid wel op!

Om het onderwaarderen - en bij tijden zelfs commanderen of schofferen - van het o zo essentiŰle Subiect een halt toe te roepen en de zaken voor te stellen zoals ze zouden moeten zijn, is een groepsvormende activiteit gehouden. Deze activiteit bestond uit het bezoeken van "Murphy's Comedy Night", waar wij even konden ontspannen aan de hand van moppen uit de mond van lieden als Thom Rhodes (Yorin's Kevin Masters Show) en Anwar-Mehmet Mehmet-Muhammed Muhammed-Mohamed Umsali (hij is een Marrokaan, geen Turk!).

Donderdag 11 september was dus wederom een datum waarop een keten van ontwikkelingen in gang is gezet, want de "komische" avond culmineerde in het oprichten van de AAAAAAAAA!, kort voor "Algemene Atrium Akte, Afgekort: A.A.A.A.A.". AAAAAAAAA! zal nog van zich laten horen (voornamelijk omdat de Akte nog bedacht en op schrift gesteld moet worden).

Schrik niet, als u binnenkort onze strijdkreet (die zich laat raden), hoort schallen over daken en pleinen.


Namens AAAAAAAAA!,

Hilco Klinkert.

*: AAAAAAAAA! is er nog niet geheel uit wie er nu daadwerkelijk Subiect is en wat voor status die of gene dan binnen het Subiect zouden moeten krijgen.

NB: Aan het aantal echter's, immer's, danwel's, wellicht's en andere onnodige tussenprutsels in deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.


Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: