Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


Uitval bij Gaudium, kandi’s ambitieus

Friday, 19 Sep 2003 door Hilco

De drie kandidaten van Ius Sanctus zijn afgelopen donderdag met een bijna volle bus met Taste leden afgereisd naar Rotterdam, om aldaar in te vallen bij onze gewaardeerde zustervereniging Gaudium. Hoewel dit een verenigingsactiviteit betrof, viel er toch een Morestintje te bespeuren. De kandidaten hadden namelijk voor de MIS leden Klinkert, Schenkel en Welle verrekt geinige jasjes voorzien van een dikke laag oranje spuitverf en Taste rugpanden (die overigens zeer brasgevoelig waren gemonteerd, het verdwijnen van twee rugpanden kan wellicht worden toegeschreven aan falen van de kandidaten). De kandidaten droegen uiteraard hun strikjes en zongen - met bijval van vele Gaudium en Taste leden - stipt om 00:00 uur het Wilhelmus. Kandidaat Van der Marel, die in het D.B. van A.S.V. Taste zit, moest het strikje dragen en het volkslied zingen wegens zijn bestuurstaken helaas iets minder opvallend brengen.

Het verloop van de avond laat zich overigens kort samenvatten: de tijd ging snel. Zo duurde het niet veel langer dan twintig minuten voor geheel Taste binnen Gaudianen op de grond aan het vleien was. Thoridor, dat zeer prominent als zijnde dispuut aanwezig was, nam veel kordate braspartijen voor zijn rekening. De meeste braspartijen werden correct met een overeind helpen en/of een biertje afgesloten. Bij het overnemen van de bar waren ook enkele eerstejaars goed bezig, het kostte dan ook weinig moeite de Gaudianen tot het dichtgooien van de taps te dwingen, iets wat m.i. een betreurenswaardig resultaat is van een barovername.

Volgens verwachting hebben de voorzitsters van beide verenigingen (!) een slijmerig woord tot de aanwezigen gesproken om er vervolgens een fustje Dommelsch resp.Grolsch in te gooien. Dit niet nadat zij het “Io Vivat” en “Laat zien dat je de geilste bent” toegezongen hadden gekregen natuurlijk. Dat tweede lied was overigens zeer op zijn plaats na het visueel registreren van mevrouw de voorzitter van Gaudium.

Later in de nacht heeft zich helaas nog een zeer moresonwaardig incident voorgedaan, een actie die misschien wel de aanleiding was voor ons abrupte vertrek uit de havenstad. Na enkele mislukte pogingen de - speciaal voor ons bezoek - geblinddoekte en op zo’n vier meter hoogte hangende, in de muur verankerde sociëteitsrelikwie te ontvreemden, kreeg een eerstejaars (naam bij het Bestuur bekend) het voor elkaar om het portret onzer Koningin Beatrix en wijlen haar man Claus te ontvreemden van zijn ereplek. Geschokt keken de aanwezige Moresleden toe. Ingrijpen werd bemoeilijkt door de toestroom van razende Gaudianen. Helaas konden ook zij niet voorkomen dat het portret richting kroegvloer werd geworpen…

De terugweg naar Enschede om een uur of vier 's nachts bleek een uitermate goede gelegenheid om de kandidaten Kaper en Den Braber jr. aan de tand te voelen. Ze bevonden zich op dat moment op het grensgebied van waken en slapen, dus af en toe was enige stemverheffing nodig om een verstaanbaar antwoord te krijgen.

De heer Kaper verwijt het Moresgenootschap dat de eigenschappen lef en durf soms ontbreken. Hij beweert kort gezegd dat wij eigenlijk maar een stelletje mietjes zijn, die wel moord en brand schreeuwen, maar als het erop aankomt, staan toe te kijken (ik verwijs u hierbij niet naar twee alinea’s terug). Toch is hij positief over zijn Periode der Toetsing en Beoordeling en denkt het zelfs - mocht hij lid worden - ooit tot Magistraat te kunnen schoppen.

De heer Den Braber jr. dacht over de Periode en het mogelijke Magistraatschap wel ongeveer hetzelfde. Al vond hij de Periode wel wat aan de lichte kant. Gelukkig is er nog een zware weg te gaan. Zou het geval zich ooit mogen voordoen dat hij en de heer Kaper beide Magistraat willen worden, dan mag Kaper van Den Braber jr. een andere functie op zich nemen, want zijn “vermogen op het scherpst van de snede discussies te voeren” maakt hem tot de enig juiste persoon om Magistraat te worden.

Voorbarig, hoor ik u denken. Dat dacht ik ook. Maar ze zijn er in ieder geval toe aangezet om hun toekomst bij het Moresgenootschap serieus te nemen!


Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: