Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


Rel binnen het genootschap!

Friday, 31 Oct 2003 door Rutger

Naar aanleiding van amoreuze dwalingen van Moreslid Alwin S. is er vanmiddag binnen het Moresgenooschap een enorme rel ontstaan. De details van het verhaal ontbreken nog bij uw verslaggever, maar wel maakte Bah'Vo! vanuit haar haastig ingerichte crisiscentrum zojuist melding van sterke escalaties en opbouwende spanningen.

Aanleiding van deze rel is zoals gezegd een amoreuze dwaling van Alwin S.. Waar dit normaliter geen probleem is, blijkt de prooi van S. de vriendin van Moreslid Ian K. te zijn. Op het interne communicatiemedium van het Genooschap wordt (aan de hand van de stelling "Is het niet een rel als Moresgenoot 1 de vriendin van Moresgenoot 2 neukt?") inmiddels hevig gediscussiŽerd of dergelijke escapades tot gemeengoed van het Genooschap moeten (gaan) behoren. De argumenten zijn ernstig, zeer ernstig!

Niet alleen binnen het Genooschap is de spanning ondragelijk. Het controle-orgaan van het SociŽteitsbestuur (waarin beide tortelduifjes zitting nemen), de StichtingsRaad, heeft vanmiddag een speciale vergadering ingelast waarin de feiten besproken zullen worden. Vragen als 'Is een interne SB-relatie wenselijk?' zullen ook de revue passeren. De besluiten zijn echter niet geldig, daar de uitnodiging van deze vergadering niet een week van tevoren bij de StiRa-leden op de mat lag.

Hoe zal het dit weekend geplande SB-beleidsweekend gestalte krijgen? Wat gebeurt er? Hoe troosten we het betreffende Moreslid? Heeft Van Buul zijn rijbewijs gehaald? Dit is nog maar het topje van de ijsberg. De rel is verwekt, het wachten is op de geboorte!

Blijft ius.org volgen!

(c) Bah'Vo!


Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: