Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


Nieuw politiek geluid veroorzaakt onrust

Thursday, 24 Jun 2004 door Vincent

Het gonst al enkele dagen binnen Ius Sanctus. Een groep heldhaftige heren en dames hebben zich verenigd om tezamen onrecht, ongelijkheid en onenigheid te bestrijden. Waar Algemene Vergaderingen en andere aangelegenheden ingesteld lijken te zijn om louter de gevestigde orde te ondersteunen, door versplintering te veroorzaken en een stugge hiërarchie te handhaven, waardoor de massa onderdrukt wordt, gaat deze vereniging zich inzetten om echte gelijkheid te creëren.

De groep mensen noemt zichzelf De Partij. De Partij is nu dan ook hét politieke orgaan van Moresgenootschap Ius Sanctus. De Partij heeft vooralsnog de volgende doelen: eensgezindheid bevorderen binnen Ius Sanctus en het creëren van gelijkheid en openheid. De Partij wil hiervoor alle mogelijke middelen aanwenden. Op welke manier De Partij dit wil bereiken wil zij niet zeggen; haar manifest is geheim. Wel laat de Woordvoerder weten dat er geen sprake is van een functieverdeling: “Alle leden zijn gelijk, dat ik Woordvoerder ben is louter om de orde te bevorderen. Ook de andere functies zijn er allen gemakshalve, er is een commissaris van Informatie en Veiligheid maar nog drie anderen houden zich ook met informatie bezig. Alle partijleden zullen dit beamen”, aldus de Woordvoerder.

De Partij wil de taken die zij zichzelf gestelde heeft bereiken in vijf jaar. “Of een andere stelselkundige eenheid”, aldus de Commissaris Produktie & Volkswelvaart. Of De Partij hiermee bedoeld dat het ook vijf minuten of vijf eeuwen kan duren, wil de Partij niet zeggen. Ook de werkwijze om deze taken tot uitvoer te brengen is niet bekend. “Dit is informatie die louter aan de leden aanwezig op de laatste Partijbijeenkomst aanwezig waren.” Wel laat De Partij weten dat er op dit moment onderscheidingen in ontwerp zijn om diensten aan De Partij te belonen. “Gedacht kan worden aan iemand die zich in het bijzonder inzet om equivalentie en unanimiteit te bevorderen, of iemand die zijn eigen belang opzij zet voor het collectieve goed, of iemand die zich in het algemeen inzet voor de idealen van De Partij.”

Hoewel bij een eerste indruk De Partij ondemokratisch lijkt, is dit volgens De Partij niet het geval. “De Woordvoerder wordt eerlijk bij een stemming gekozen en iedereen die verkiesbaar wordt gesteld kan ook daadwerkelijk stemmen krijgen. Ook wordt alle officiële vastgelegde informatie op Partijbijeenkomsten bekendgemaakt. Mensen proberen onze vooruitstrevende idealen te dwarsbomen door ons zwart te maken. Dit zijn de mensen die louter om zichzelf denken en hun positie willen handhaven ten koste van het collectief.”

Wat er op korte termijn verwacht kan worden van De Partij? In ieder geval duidelijke profilatie, aldus De Partij. Wij zullen laten weten wie wij zijn. De Partij sluit acties niet uit, op politiek noch escalatoir terrein.Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: