Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


Prestazioni Musicali Grandi

Saturday, 16 Oct 2004 door Kaper

A. Naam
De Orde draagt de naam Prestazioni Musicali Grandi

De Orde is ingesteld op 15 oktober 2004

B. Rangen en standen
De Orde kent 4 classificaties:
- De Blaffende Bralaap
- De Zingende Zwijger
- Orkestraal Meester
- Harmonieuze Harpenist

C. Beschrijving der versierselen
De Blaffende Bralaap: Sibron brons met I442
De Zingende Zwijger: Sibron brons met N590
Orkestraal Meester: Sibron brons met N94
Harmonieuze Harpenist: Sibron brons met N684

Allen voorzien van Zwart-Oranje lint

D. Criteria van uitreiking
Blaffende Bralaap: Hij of zij die lid is van Moresgenootschap Ius Sanctus en op haast professionele wijze bezig is liederen te zingen op een manier waarvan men eerder denkt een luide schreeuw zoals men die ook wel tegenkomt bij Hyena’s.
De Zingende Zwijger: Hij of zij die lid is van Moresgenootschap Ius Sanctus en op haast professionele wijze bezig is elke vorm van zang te ontwijken dan wel te belemmeren.
Orkestraal Meester: Hij of zij die lid is van Moresgenootschap Ius Sanctus en op haast professionele wijze bezig is met het inbrengen van nieuwe liederen en melodieën binnen het Moresgenootschap. Deze liederen hebben bij voorkeur een vaderlands karakter of zijn anderszins gewenst.
Harmonieuze Harpenist: Hij of zij die lid is van Moresgenootschap Ius Sanctus en op haast professionele wijze bezig is met het verfraaien dan wel aan de bron staan van mooie evenementen middels het vertonen van muzikaal grootse prestaties.

Dit alles ter beoordeling van de Grootmeester van onderhavige Orde.

E. Protocol van uitreiking
De uitreiking van de versierselen behorende bij het Lidmaatschap van deze Orde geschiedt op een passend moment door de Magistraat, zulks ter beoordeling van de Grootmeester van onderhavige Orde. Tijdens de uitreiking is het gewenst een fraai lied te zingen, tenzij de classificatie Blaffende Bralaap wordt uitgereikt, dan volstaat een luide schreeuw zoals men die ook wel tegenkomt bij Hyena’s. Bij de classificatie De Zingende Zwijger mag het zingen vervangen worden met het op en neer bewegen van de mond zonder daarbij geluid voort te brengen.F. Verdere bepalingen
- Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
- Versierselen en Eereteekenen blijven in het bezit van het Kapittel, en dienen na het verscheiden van de draager aan het Kapittel te worden geretourneerd.

G. Grootmeester van deze Orde
Bij instelling van de Orde zijn Dhr. R. K. H. Lammers en G. J. N. Kaper Grootmeester.

H. Nog meer bepalingen
Er moet gewoon meer gezongen worden!Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: