Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


Planeet der Apen deel II

Wednesday, 03 May 2006 door Rutger

Van onze AdHoc verslaggever Martijn van der Veen [martijn.vanderveen@gmail.com]
Een man die tuin, landgoed en bos ter beschikking stelt. Een man met een vrouw die met de buurvrouw spagetti kookt en dekens en kussens voor de jongens aandraagt. Een man met diesel; en met een buurman met een bladblazer. Een man die dertig man op zijn terrein toelaat die een kampement opslaan en het in zich hebben de tactiek van de verschroeide aarde toe te passen. Een man die zonder reden, nut of noodzaak maar slechts uit plezier de halve bieromzet aanbiedt. Een man met een buurman die de andere helft van het bier aanbiedt. Een man die Danny de V. en Martijn A. kent, die ook een fust aanbieden. Kortom, een man met schouders. Kortom, een man die lof verdient, dank en aanzien.Op zo een man stuur je een Magistraat af die een groots dankwoord richt tot deze man, een lichte buiging maakt onder de woorden: Mijnheer, ik wil u bedanken voor hetgeen u beschikbaar stelt..." (en tachtig paar ogen kijken in diepe concentratie en in afwachting van groots gebaar, groots cadeau of in ieder geval IETS dat als gebaar tegemoet komt aan de inspanningen van deze man, als dan, in de stilte, de magistraat vervolgt...) "Dus... uhmm.. bedankt!"Na dit grootse moment van dank en het uitdelen van de bieren redt de heer Joost V., Grootmeester van de Orde van het S.T.R.O.O.I. het moment. Een buitje! "()dank door een eerste klas onderscheiding en een derde klas voor de buurman*..." [ai! Eerste en derde? dat kan je niet maken! Joost V. zoekt rond naar hulp, vindt op de borst van onze magistraat temidden van een beste uitstelling onderscheidingen een andere eerste klas ondersheiding, grist deze er van af en vervolgt] "pardon ik vergis mij, TWEE! onderscheidingen eerste klasse S.T.R.O.O.I. uit te reiken".

Binnen het moresgenootschap wordt inzet immers ruimhartig beloond. D ank en onderscheidingen voor de man met de schouders. En het landgoed.

Een bijdrage van Bah'Vo


*die van de tweede helft bier


Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: