Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


Niets nieuws onder de zon!

Tuesday, 17 Apr 2007 door Luuk

Al sinds jaar en dag biedt Joachim B. met Ius.org de Leeden van Moresgenootschap IUS SANCTUS de mogelijkheid om nieuwsberichten en andere wetenswaardigheden met de gebruikers van de wondere wereld van het Wereld Wijde Web te delen. Over het hoe en wat betreffende het plaatsen van berichten schijnt enige onduidelijkheid te zijn, leest u verder om binnen de kortste keren ook een van de trouwe verslaggevers van dit hippe medium te kunnen zijn.

Stap 1A: Perikelen rondom MIScommunicatie

Formuleert u uw vraag aan Joachim B. In dit geval wenst u hoogstwaarschijnlijk inloggegevens voor de nieuwsfunctie van Ius.org te verkrijgen. Een gedegen opzet voor de conversatie is als volgt:

[begin conversatie]
Lieve Joachim,

U spreekt met $naam, $status (volgens Artikel III en Artikel XIV van het (concept)Algemeen Reeglement des Moresgenootschaps). Hoe gaat het met u, uw vrouw, en uw kroost? Is alles op de zaak naar wens, en bent u tevreden met uw huidige hypotheek?

[Voert u hier nog enkele interessevragen. U wilt immers wat gedaan krijgen van de beste man!]

Waar ik contact voor opneem, is het volgende:

[U stelt hier dat u graag, graag?, ja heel graag (meneer), inloggegevens voor de nieuwsfunctie van Ius.org zou willen ontvangen.]

[Uitgaande van een positief antwoord van Joachim B., kunt u aangeven op welke wijze u de benodigde gegevens wenst te ontvangen. Mocht u ze graag telefonisch willen verkrijgen, houdt u dan uw schrijfgerei gereed.]

Bedankt!

[U dient Joachim B. uitvoerig te bedanken. U kunt hierbij denken aan enkele gelukswensen, het beloven van een pint, doet u eens gek!]

[einde conversatie]

Stap 1B: Neem contact op met Joachim B.

Na bovenstaande stap voorbereid en doorlopen te hebben, neemt u middels een voor u vertrouwd medium, bijvoorbeeld de telefoon of email, contact op met Joachim B. Alvorens u begint doet u er goed aan deze contactgegevens te controleren, door op soortgelijke wijze als het bovenstaande contact op te nemen met de Griffier des Moresgenootschaps. Mocht u niet op de hoogte zijn van de constitutie van de Hooghe Raad, volgens het in Artikel XIV van het (concept)Algemeen Reeglement des Moresgenootschaps gestelde, kunt u contact opnemen met een lid van Moresgenootschap IUS SANCTUS, volgens het in Artikel III van het (concept)Algemeen Reeglement des Moresgenootschaps gestelde.

Nota Bene: Mocht de Telex een voor u vertrouwd medium zijn, welke uw voorkeur geniet, kunt u het beste zoeken naar een alternatief, daar de Koninklijke KPN per 9 februari 2007 gestopt is met het aanbieden van de Telexdienst.

Stap 2: Het constateren van een nieuwswaardige happening

Gefeliciteerd! Wanneer u bij deze stap aangekomen bent, bent u waarschijnlijk de gelukkige eigenaar van heuse inloggegevens voor de nieuwsfunctie van Ius.org. Maar u bent er nog niet, u dient op zoek te gaan naar een gebeurtenis, constatering, of ander leuke wetenswaardigheid waar u over kunt schrijven. Hebt u dat gevonden? Gaat u dan verder met stap 3!

Stap 3: Het schrijven van het nieuwsbericht

Denkt u eens goed na over wat u in stap 2 hebt geconstateerd. Verwoord u dit in een voor u vertrouwde tekstverwerkingseenheid, en leest u het goed na op mogelijke spel- of stijlfouten, dan wel grammaticale fouten.

Nota Bene: hoe goed u ook controleert op mogelijke spel- of stijlfouten, dan wel grammaticale feuten, het kan altijd voorkomen dat u een fout over het hoofd hebt gezien. Dit geeft niets, daar de bezoekers van Ius.org u hier graag op wijzen, opdat u de fout kunt herstellen.

Stap 4: Het inloggen op de nieuwsfunctie van Ius.org

U hebt inloggegevens, u hebt een guitig epistel, dus u dient het te publiceren middels de nieuwsfunctie van Ius.org. Gaat u naar de daarvoor bestemde pagina op de webzijde en log in met de van Joachim B. ontvangen inloggegevens.

Stap 5: Het plaatsen van het nieuwsbericht
Kopieert en plakt u de tekst in de daarvoor bestemde velden, drukt u op de ‘Preview’ knop, hetgeen inhoudt dat u het door u opgestelde nieuwsartikel kunt bekijken, alvorens publicatie, en als u tevreden bent, klikt u op de ‘Verzenden’ knop.

Gefeliciteerd, u hebt een nieuwsbericht geplaatst op Ius.org! Leest u als eerste het bericht, u bent er immers trots op, en laat bijvoorbeeld een reactie achter.

Disclaimer: Moresgenootschap Ius Sanctus, zoals gesteld in Artikel II van het (concept)Algemeen Reeglement des Moresgenootschaps Ius Sanctus, de leden van Moresgenootschap Ius Sanctus, zoals gesteld in Artikel III van het (concept)Algemeen Reeglement des Moresgenootschaps Ius Sanctus, de beherende entiteiten van deze webzijde, dan wel de op deze webzijde gepubliceerde informatie, en de auteur van dit artikel, dan wel de voor dit artikel gebruikte informatiebronnen, stellen zich niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor enigerlei kwetsende, aanstootgevende, compromitterende dan wel periculeuze informatie en gegevens, dan wel daaruit voortkomende handelingen van welke persoon dan ook.


Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: