Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


Programma Jaarvergadering bekend

Wednesday, 05 Sep 2001 door Danny

Enschede,

De Leeden van de Commissie “Texel” hebben besloten om via deze website alvast wat eerste informatie te geven over de jaarvergadering. Over een kleine anderhalve week vindt deze eerste jaarvergadering plaats. De voorbereidingen zijn inmiddels door de Commissie “Texel” afgerond en verschillende Leeden van het genootschap bereiden op dit moment zelf de eigen ingezonden vergaderpunten voor. Het programma voor het weekend van 14, 15, 16 en 17 september ziet er globaal als volgt uit:

Vrijdag 14 september:

1700 - 2200 uur: Aankomst op 1e geheime locatie
tevens reünieavond Ius Sanctus

Zaterdag 15 september:

1100 - 1600 uur: Activiteitenprogramma op 2e geheime locatie
1700 - 0000 uur: Jaarvergadering Ius Sanctus en Diner

Zondag 16 september:

Hele dag: Diverse activiteiten op 1e geheime locatie
Eventueel vertrek van Leeden

Maandag 17 september:

10:30 uur: Vertrek Leeden van geheime locatie

De jaarvergadering op zich heeft een ander karakter en een andere doelstelling dan een Algemeene Vergadering. Tijdens de jaarvergadering presenteren verschillende Leeden de zelf ingezonden vergaderpunten. Daarna kan door de Leeden hierover gediscussieerd worden.

Aan de behandeling van elk onderwerp is een tijdslimiet gekoppeld. Dit om te voorkomen dat er te lang over een bepaald punt gediscussieerd gaat worden. Het principe is gebaseerd op het TV-programma “Het Lagerhuis”. Er zal tijdens de jaarvergadering net zo lang over een punt gediscussieerd kunnen worden totdat de volgende gang van het diner op tafel gezet wordt. Daarna zal het volgende punt op de vergadering behandeld gaan worden. De overige spelregels worden op de avond zelf bekend gemaakt. Het programma voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit:

AGENDA JAARVERGADERING IUS SANCTUS

1. Openingswoord (Klaas V.)
2. Mededelingen met daarin de bekende “Minuut van Rik”.
3. Ingekomen stukken
4. Notulen vorige vergadering
5. Vaststellen volgende Jaarvergadering

1e gang van het menu

6. Jaarplanning (Hooghe Raad)
7. Financieel jaarplan (Reinier van O. / Joen W.)

2e gang van het menu

8. Oranje vereniging Enschede (Ton Z. en Danny de V.)
9. Huwelijk van Willem-Alexander en Maxima (Ton Z. en Danny de V.)
10. Protocol bij: afstuderen, Huwelijk en overlijden lid van M.I.S. (Hooghe Raad)

3e gang van het menu

11. Zeilen algemeen (Wouter van den B. / Siert W./ Harmen W.)
12. Zeilen 2016 (Bastiaan K.)

4e gang van het menu

13. Mores binnen M.I.S. ( Björn K.)
14. Lidmaatschap Eerelid (Wouter van den B.)
15. Lidmaatschap dhr. R. Scheer (Danny de V.)

5e gang van het menu

16. W.v.t.t.k.
17. Rondvraag
18. Afsluiting

Leeden die van tevoren meer informatie over een punt willen hebben en eventueel zelf bij voorbaat invloed willen uitoefenen op de inhoud van een punt kunnen terecht bij de personen die genoemd staan achter de verschillende vergaderpunten.

Voor de jaarvergadering is overigens door de Commissie “Texel” een kledingeis vastgesteld. Ius Sanctus kledij wordt tijdens deze avond niet op prijs gesteld en niet getolereerd. Meer informatie wordt binnenkort gegeven.

Vooralsnog wordt de locatie nog niet bekend gemaakt. De verwachting is dat komende week wel weer meer informatie gegeven gaat worden. Tevens kunnen de Leeden van het genootschap de komende week enkele leuke verassingen tegemoet zien.


Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: