Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Een beknopt overzicht van de commissies die Ius Sanctus rijk is

 1. Commissie voor meer groepsgedrag
 2. Commissie voor meer Abba
 3. Keldercommissie
 4. Commissie voor meer nieuwe commissies
 5. Commissie ter bevordering van de golfbezigheid
 6. Commissie ter bevordering van Executies
 7. Commissie van het heen en weer varen
 8. Commissie voor het aanvragen van Abba
 9. Commissie van geel met spoiler
 10. Commissie ter viering van het 31 decemberfeest dit jaar
 11. Commissie van 'laap
 12. Commissie die duif moet op de barbeque
 13. Commissie voor onderzoek van het millenniumprobleem van het millenniumvuurwerk
 14. Commissie Vol=Vol
 15. Commissie sloeberbier
 16. Commissie ter bevordering van het overboord schijten
 17. Commissie ter bevordering van het ten gehore brengen van de Duitse volkshymne
 18. Commissie ter bevordering van het hangen aan de brug
 19. Commissie Boeien!
 20. Commissie Abba op de kade
 21. Commissie ter bevordering van de gijp
 22. Commissie Alkaseltzer
 23. Commissie ter bevordering van de kwakzalverij
 24. Commissie bierophalen
 25. Commissie Tiranboula
 26. Commissie 't Ken net!
 27. Commissie ter bevordering van de IUStificatie
 28. Commissie ter bevordering van het groepsgedrag
 29. Commissie Abba, Abba, Abba, Abba
 30. Commissie Hiiiii
 31. Commissie ter bevordering van het braken op de kade
 32. Commissie ter bevordering van het bier nuttigen uit de koffiekan
 33. Commissie ter verdere uitleg van het genootschap aan de burgers
 34. Commissie ter bevordering van het scheefhangen
 35. Commissie Pik op tafel
 36. Commissie voor de schuimgel
 37. Commissie ter bevordering van het Arniekapsel
 38. Commissie sok omhoog
 39. Commissie God zij met ons
 40. Commissie ter bevordering van meer electronica aan boord
 41. Commissie ter voorkoming van de wisseling van de Magistraat
 42. Commissie lelijke schoen
 43. Commissie ter bevordering van de ongesteldheid van Dani en de Rat
 44. Commissie ter versiering van Marjanne uit Groningen
 45. Commissie ter verneuking van Marjanne uit Groningen
 46. Commissie ter toetsing van het dragen van een BH
 47. Commissie ter bevordering van het luisteren van hetzelfde
 48. Commissie ter bevordering van het bierdrinken
 49. Commissie meer van hetzelfde
 50. Commissie ter bevordering van een ongepast lied op dito tijdstip
 51. Commissie ter bevordering het "Ooh ja"
 52. Commissie Hear!
 53. Commissie Whoooh!
 54. Commissie het uitnodigen van Menno Sappé in Enschede ter eliminatie van een fles Beerenburg van drie liter
 55. Commissie Bravo!
 56. Commissie ter bevordering van het emotionele gedrag
 57. Zeilcommissie 2000
 58. College van Procureurs Generaal
 59. Commissie ter creatie van irritatie en conflict
 60. OnderzoeksCommissie naar EVTTVSTIE
 61. Commissie ter bevordering van het fluitgebruik
 62. Commissie ter bevordering van de massaontmaagding
 63. Codexcommissie
 64. Commissie ter voorkoming acceptatie plasgoten
 65. Commissie ter bevordering commissies
 66. Commissie ter bestendiging onzer gaafheid voor het nageslacht
 67. Commissie Strohrum moet!
 68. Biercommissie
 69. Zedencommissie
 70. Eén-meter-tachtigcommissie
 71. Commissie 'Mein ist Dein'
 72. Commissie ter Exploratie van pyrotechnische activiteiten
 73. Commissie preventie kloten om het kloten
 74. Kledingcommissie
 75. Commissie ter bevordering van het onderlopen van Limburg
 76. Commissie 'Ze smelten de kazen'
 77. Commissie 'Pompen of Verzuipen'
 78. Oranjegremium
 79. Commissie voorkoming budgetoverschrijding
 80. Commissie bevordering budgetoverschrijding
 81. Commissie ter organisatie en escalatie van het galadagdeel
 82. Commissie van Permanente Bijstand aan de Cantussenaat
 83. Commissie ter instelling van de Cantussenaat
 84. Het Corsage Congres
 85. Inquisitieraad 'De Koning van Hispanien hebben wij altijd geeerd'
 86. Commissie voor meer Mores in de media
 87. Commissie 'Kurk'
 88. Kapittel der Orden en Ereteekenen
 89. Commissie "Meer Onanerende Pauwen, dus meer Eigengeilerij"
 90. Commissie Grosse Büste
  Commissie Haar rond je tepels (i.o.)
 91. Commissie Ter Nuancering
 92. Commissie 'Oswald'
 93. Onderzoekscollege aanschaf bierverdamper
 94. MISTLAC
 95. De Calamiteitencommissie
 96. De Commissie Jury
 97. De Commissie voor meer minderheden
 98. De commissie ter verkwisting van het milieu
 99. De commissie voor het invullen van formulieren
 100. De commissie voor het behoud van de lapzwanserij
 101. De commissie loei zegt een koei
 102. De commissie kleurspoeling ter bevordering van het ontwijkend gedrag ten aanzien van de grijze aarkleur
 103. De commissie T.A.K.
 104. De commissie mattenklopper
 105. De commissie bloeden moet
 106. De commissie Oranje in Duitsland
 107. De commissie 'Oranje'
 108. De commissie 'Piano Tegen het Plafond'
 109. De commissie 'Laat uw afval liggen'
 110. De Zevende Kaemer der V.O.C.
 111. Commissie Spontane Activiteiten
 112. Commissie Het Nieuwe Denken
 113. Commissie voor het NeoMinimalisme
 114. Commissie 'Heet is goed, warm is anders'
 115. Commissie 'Wie is eigenlijk Marije Wichers ?'
 116. Commissie Meer Mores op Media
 117. Commissie TEXEL
 118. Commissie BAH-VO
 119. Commissie 'Het verdrag van Workum'
 120. Commissie 'Ik vind'
 121. Commissie 'Lik de bal'
 122. Commissie ter standtaardtisering van dte dt
 123. Commissie 'Niet kloodten bij dte brug'
 124. Commissie 'Strikje'
 125. Commissie '['eu]'
 126. Commissie 'Marije W. gaat te water'
 127. Commissie 'Tafeltje keer'
 128. Commissie ter stimulering van het gebruik van andere eenheden
 129. Commissie ter onderzoek van het nut van Ian Kennedy
 130. Commissie 'Eten doen we straks'
 131. Commissie 'Meer zon op de boot'
 132. Commissie 'Tijdens Zeilen Altijd Dronken'
 133. Commissie ter onderzoek van de fysieke mogelijkheid dan wel onmogelijkheid van het gelijktijdig ejaculeren en het uitstoten van uitwerpselen uit de anus
 134. Commissie 'Zeiken op de schipper'
 135. Commissie 'Jacques ten Brink is een lul'
 136. Commissie 'C.O.R.P.S.'
 137. Commissie voor op je CV
 138. Commissie voor maatschappelijke acceptatie van penisvoeding als alternatief voor borstvoeding
 139. Commissie MOScar
 140. Kiezerscommissie
 141. Commissie voor het her en der plaatsen van mikvliegen
 142. Consilium Amplificatio Usum Linguae Latinae
 143. StigmatisaCie
 144. Stagnatieplatform
 145. Commissie 'Natte pik'
 146. Commissie ter herstelling van de Enschedeesche Grachten
 147. Commissie "een persoon per sleutel"
 148. Commissie van den Wandelstok
 149. Commissie voor een hogere mobiliteit
 150. Commissie 150
 151. Commissie Soldaat
 152. Taskforce ter preventering van de influentie van anglicaanse invloeden op onze natieve taal
 153. Commissies "Nee.. nou gaan we door!"
 154. Commissie ter bevordering van het aantal olifanten in het straatbeeld
 155. Commissie keep the soul alive
 156. Commissie ter voorkoming van het een en ander
 157. Onderzoekscommissie ter onderzoek van de herkomst van "verduld"
 158. Politus Bureaus Sanctus
 159. Commissie ENIGMA
 160. Het Uitgeversgilde
 161. Commissie van de omkerende valk
 162. Commissie ter beoordeling des hipheids der leeden
 163. La commission de la bling bling
 164. Commissie Spelenrukken
 165. Commissie voor het betrekken van Alink bij meer commissies
 166. Commissie voor het huilen zonder emotie
 167. Commissie VWO-lijst
 168. Commissie Irritator
 169. Commissie ter bevordering van meer Moresmeer
 170. Commissie meer Paniek
 171. Het verdrag van Horkum
 172. Commissie Risicomijdend Gedrag
 173. Commissie Tegen Rif
 174. Commissie Tegen Pindakaas
 175. Commissie BUUT
 176. Commissie Achter de rug om
 177. Commissie Snurk
 178. Commissie Nee is Falen
 179. Commissie Falen is Schikken
 180. Commissie ter bevordering van onderzoek naar samenhang tussen commissies op straffe van een schikking
 181. Commissie 3-deel
 182. De Commissie ter opvoering van de pressie op de f.t. Defensor
 183. Commissie ter Exploratie en Exploitatie van Irritatiegrenzen
 184. Comité "Tomahawk hoezee!"
 185. Committee M. Tabee
 186. Commissie Atmosfeer
 187. Commissie voor de emancipatie van robots
 188. De commissie ter onderzoek naar de herkomst van de benoeming van de zwaluw tot 'swallow' in de Engelse en aanverwante talen.
 189. Commissie 'Empathiek: de solutie voor Problematiek'
 190. Commissie Centurion
 191. Commissie ter Ontmaskering Van Van Alles En Nog Wat
 192. Commissie Appelmoes is geSCHIKT
 193. Commissie Klootviool
 194. Commissie Appeltje van Oranje
 195. Commissie 'Den Principiele Neukerd'
 196. Commissie Spoelbakduiken
 197. Het Koninginnedagplatform
 198. Commissie Stop de Kabouters
 199. Commissie Strepen
 200. Commissie Dorststaking
 201. Commissie Wat moeten we hier nou mee?
 202. Commissie voor Blikbier
 203. De Club™
 204. Commissie Carnaval
 205. Commissie Praat Nederlands
 206. Reanimatiecommissie
 207. Commissie Schikken vs. Shikken
 208. Commissie Buschauffeur
 209. Commissie voor meer activiteiten
 210. Commissie ter zelfbescherming van Damir D.
 211. Commissie Bier bijluchten
 212. Pilotgroup Abseilen
 213. Afstudeercommissie
 214. De op een na laatste commissie
 215. Commissie tegen Straatvegen

Nieuwe commissie aanmelden? Betere pagina van uw commissie? nieuwe foto bij uw commissie? Mail dan naar de praeses van de commissie voor meer commissies.